Klachtenregeling (WKKGZ)

De praktijk voldoet aan de eisen die per 1 januari 2017 gesteld worden in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wat betekent dat voor jou? 

Mocht het een keer voorkomen dat je na een behandeling iets op te merken hebt over de behandelwijze en/of een klacht wilt indienen; neem dan contact op met de praktijk en leg jouw probleem voor. Er wordt dan samen met jou gekeken naar een antwoord op jouw vragen en opmerkingen. 

Mocht je hierna niet tevreden zijn, dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging VBAG. Via de VBAG ben ik aangesloten bij Quasir Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn. 

Quasir kent een speciale klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke klachtfunctionaris. 

Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kunt je, afhankelijk van de aard en de zwaarte van uw probleem, een klacht indienen bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze onderwerpen behandelt de geschillencommissie:

  • Schade ontstaan door een behandeling of therapie.
  • Beschadiging of vermissing van eigendommen.
  • Onvoldoende zorgverlening.
  • Ontevredenheid over de manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging.
  • Niet goede beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was.
  • Geen goede zorg na de behandeling. 

Voor ernstige misstanden kun je contact opnemen met de TCZ. De Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling.